Skvělé ceny pro obchody a kluby.

Bojové sporty

Muay Thai       BOX      AIKIDO

 

 

 

AIKIDO

 

Aikido je japonská bojové umění sebeobrany . Je založeno na myšlence neagresivity . 

Za  zakladatele je považován Morihei Uešiba 
Kromě úderů, pák a hodů se protivníkovy akce ruší horizontálními , virtikálními ,cirkulárními pohyby kolem boků obránce. Výuka se týká základních pohybů (tai-sabaki) a pádů (ukemi), samotných technik v postoji (tači-waza) i vkleče (suwari-waza) a práce s tradičními zbraněmi (nůž-tantó, meč-bokken, hůl-džó).
Popisy konkrétních technik přesahují rámec článku a navíc se jednotlivé styly a učitelé v detailech i názvosloví liší. Ve většině případů je ovšem ve cvičení aikida přítomna práce s dechem rozvíjená pomocí dechových cvičení.
ZBRANĚ :

V aikido se se učí boj s nožeme (tanto) , dřevěným mečem (bokken) , Styly, které nejvíce pracují se zbraněmi, jsou Iwama-ryu a styl vyučovaný Shodži Nishiem (a po jeho smrti jeho následovníky). Práce se zbraněmi vychází z tradičních japonských bojových umění (například iaidó), ale je přizpůsobena myšlenkám a technikám aikido (někdy je tedy pro odlišení například cvičení s mečem označováno jako aikiken, s tyčí aikidžó).

 

BOX

Sportovní box vznikl v 18.století ve Velké británii .
Boxeři jsou rozděleni podle váhavých kategorií . 
Amatérský boxerský zápas se skládá ze tří kol po třech minutách, přičemž jsou zakázány útoky na záda. V profesionálním boxu může zápas trvat až dvanáct kol. V obou případech je mezi koly minutová pauza. V současnosti existuje pět celosvětových profesionálních boxerských asociací, z nichž každá pořádá vlastní souboje o titul mistra světa. Příčinu mnohosti asociací je nutno spatřovat ve skutečnosti, že box je celosvětově nejvíce provozovaným individuálním sportem

BOKATOR

Khmersky „bojový lvi“ 
Doba zrodu: domácí umění 
Zakladatel: Neznámý
Místo původu: Kambodža


Bokator je domácí bojové umění, které vytvořil národ Khmerů a které používali staré armády Angkoru.
Má se za to, že to byl předchůdce všech jihovýchodoasijských stylů kickboxu.
Jiným názvem pro Bokator je katao. 
Je to složitý systém, který obsahuje celkem 341 různých stylů.
V Bokatoru se používá řada zámků,úderů, způsobů sevření a podmaňování.
Bokator se vrací 
Džjavarman VII, který vládl khmerské říší kolem 12.století se podle pověstí, se podle pověstí bokatoru horlivě věnoval. 
Vzkříšení bokatoru se připisuje mitru San Kim Seanovi poté, co mnohé praktikující zavraždili Rudí Khmerové kolem 70.let , 20.století . 
San Kom Sean se vrátil do Phnompenhu roku 2001 a shromáždil kolem sebe velmi staré a velmi zdráhající instruktory. 
V roce 2006 se konala první soutěž v bokatoru a účastnili se jí vedoucí týmy z devíti různých provincií.

 Jui-Jitsu 

Jeho kořeny sahají až do japonska . 
Je to obranné bojové umění, které využívá kopů, úderů, různých hodů k neutralizaci útočníka. Důležitou roli hraje také kinetická energie protivníka, která je pomocí džu džucu využita proti němu samému. Je to také bojové umění i pro boj se zbraní. Žáci jsou trénování i pro varianty boje se zbraní proti neozbrojenému či ozbrojenému protivníkovi a hlavně pro situace, kdy jsou sami beze zbraně proti ozbrojenému protivníkovi

Krabi Krabong

 

Thajsky: „meč a hůl“ 
Doba zrodu: domácí umění 
Zakladatel: Neznámý 
Místo původu: Thajsko

Toto bojové umění založené na používání zbraní se velice podobá banšali a silatu. 
Mezi zbraně patří 
„Krabi“ (jednobřitý meč) 
„Krabong“ (hůl) 
„loh“(malý kulatý štít), 
„plong“ (tyč), 
„ngao“ (halapartna),
 daab song mue“ (dvojice mečů) jež se drží v obou rukou
„mai sun fawk“ (dvojice palic).

Převážně se používá krabi, i když součástí stylu jsou i prázdné ruce. Techniky Krabi Krabong se objevily i ve filmu o Jamesovi Bondovi „Muž se zlatou zbraní“.

Historie a vlivy

Trénink se zbraněmi má v thajských dějinách dlouhou tradici, ale dnešní styl krabi krabongu se pravděpodobně odvozuje z umění starého  400 let. 
To se předávalo od dob „Wata Putthaiswana“ elitního tělesného strážce v tehdejším hlavním městě Ajuthaji, které zažívalo rozkvět mezi lety 1350 a 1767. 
Někteří odborníci poukazují na podobnosti s čínskými a indickými bojovými styly, v nichž se používají meč, a s bodžucu.  

SIKARAN

Pochází z indonéského bojové umění Pentjak Silat . 
Některé kopy z tohoto bojového umění se začalo používat i v Taekwon-do . 
Sikaran sloužil hlavně jako válečný boj , později se v něm začaly pořádat i soutěže . 

FISFO

Základy systému FISFO jsou převzaty z indonéského bojového umění Penchak Silat . 
Zakladatel : Charles Joussot držitel 5.danu Penchak Silat 
Odborník na bezpečnost a výuku speciálních jednotek . 
Více informací na www.fisfo.com 

CAPOIERA

představuje směsici zápasu,tance, hudby a zpěvu, která má původ mezi africkými otroky .
Ty do Brazílie přivezli Portugalci . 
Nejznámější jméno které se s capoeirou spojuje je mistr Mestre Pastinha , kteý žil v Salvadoru v Brazilském státě Bahia . 

V roce 1942 otevřel akademii, aby tam mohl pěstovat umění capoeira , 

Druhé nejznámější jméno je mistr Bimba ,  který vytvořil capoeiru regional . 
Roku 1932 vytvořil vlastní akademii , kterou nazval " regionální centrum fyzické kultury" . 
Zavedl do umění takové kopy jako je MARTELO (kop s otočkou)
V roce 1953 byla capoeira prohlášena za národní sport .

Vale tudo

Zrodilo se ze zápasů které byly pořádány v brazilských cirkusech ve 20.letech . 
Později v 60. letech ho zpopularizovala brazilská televizní show "Hérois do Ringue" ( Hrdinové ringu ). 

Vale tudo - znamená všechno dovoleno 
Techniky vale tudo se cvičí tak dlouho , dokud nezačnou být instinktivní . 
Ve Vale Tudo se používají hlavně techniky : muay thai , jui jutsu , box a sambo

PENCAK SILAT

Styl sebeobranného boje 
Zrod: domácí umění 
Zakladatel: Neznámý
Místo původu: Indonesie

Název Pencak Silat se vztahuje na více jak 800 škol bojových umění, které se nacházejí na více jak 13 000 indonéských ostrovů. 
Tento hybridní systém se na Jávě a Bali nazývá Pencak , na Sumatře Silat. 
Indonesie roku 1973 sjednotila název na Pencak Silat.

 

Staly a zbraně 
Pencak silat nemá žádné standardizované techniky, což je zčásti dáno rozdílnostmi mezi školami, které jsou závislé na prostředí, v nichž studenti trénují. 
Mezi zbraně které se používají v pencak silat jsou: hole,klacky, tyče jež se vyrábějí z bambusu, dřeva nebo kovu. 
„Cabang“ – je neobvyklý trojhrotý nůž, který údajně vznikl z trojzubce.
„Kerambit“ – je malé zakřivené ostří, které ve svých vlasech skrývají většinou ženy. 
„Sabit“ – je srb používaný k blokování, úderům a švihání.
„Keris“ – je ohnutá čepel, která je promytá kyselinou
„tedang“ – je běžný meč, buď jednobřitý nebo dvoubřitý 

KRAV MAGA

je oficiálním bojovým systémem Izraelských obrannýc sil a je stále populárnější v Evropě . 
Zakladatelem byl IMI Lichtenfeld . 
Původně byla Krav Maga pro vojenské jednotky , postupem času se začala upravovat i pro civilní použití . 
Krav maga není sport , tak se v ní nepořádají žádné soutěže . 
Jedná se sebeobranný systém , kde je hlavní cílem rychle vyřešit situaci .
V případě vojenských jednotek , protivníka zabít . 

Hlavní principy krav maga :
zneutralizovat jakoukoliv hrozbu
rychle přjít z obrany do útoku
vyhnout se zranění
udeřit do citlivých míst .
IMI Lichtenfeld 
narodil se v Maďarsku a vyrůstal na Slovensku 
ve 30.letech dvacátého století vytvořil umění krav maga aby dal svým židovským bližním nástroj,
jak se bránit před fašisty 
Před nacistickým pronásledování utekl do Palestiny , připojil se k Haganě a bojoval za vytvoření Izraele .
Krav Maga učil vojáky až do důchodu . Pak systém snažil upravit a předávat i civilistům . 

Výuka krav maga : http://kravmaga-idf.cz/

 

MUAY BORAN

"starodávný box" 
Doba vzniku: kolem roku 100 př.n.l
Místo původu: Thajsko 
zakladatel: neznámý


Muay Boran je předchůdce May Thai 
Muay Boran byl ze začátku pobažován za válečný systém. 
Přesto, že se v Thajku postupně vyvinulo několik jeho forem, odborníci se domnívají, že systém vznikl v Kambodži. 
Původně se zápasy konaly tak dlouho, dokud jeden z bojovníků se nevzdal. 
V pravidlech se zakazovalo použití rukavic, dloubání do očí, rány do slabin, tahání za vlasy.
Hojně se používali údery lokty, koleny jejichž cílem je knockautovat protivníka.

 

MUAY THAI

se pravděpodobně odvozuje od Muay Boranu a krabi krabong . 
muay thai je pro thajce národní sport . 
-je bojové umění osmi končetin , protože bojovníci používají k zněškodnění protivníka , osmi bodů : 
nohy,kolena,lokty ,ruce .
První zápasy:
nejstarší informace jsou nekompletní , právě proto, že Barmánci v roce 1767 zničili siamské historické záznamy . 
Podle populární legendy porazil Neresuen Siamsky barmského korunního prince běhěm jediného zápasu ve stylu Muay thai , který se konal v roce 1560 , což vedlo k tomu , že barmský král Bajinnaung upustil od chystaného útoku na Thajsko . 
Roku 1774se v Rangúnu při slavnosti uspořádané barmským králem Mangrou na počest buddhistické víry konal první zápas v muay Thai , o němž se dochovaly záznamy. 
Thajský boxer Nai Khanom Tom porazil za sebou devět barmských boxerů a svou hbytostí a rychlostí udělal na krále velký dojem.
Rituální tanec:
ram muay wai khru vzdávají bojovníci čest svým učitelům a očarovávají své protivníky černou magií. Často také vadávají syčivý zvuk při výdechu, což jim pomáhá ovládat dech ,okysličovat svaly a nabýt sebedůvěry.

JUDO

v překladu "JEMNÝ ZPŮSOB" 
Vznik: konec 19.století 
Zakladatel: Kanó Džigoro
Džigorův systém se z části zrodil z jeho mocné touhy překonat vrozenou nevýhodu své postavy :
V JUDO se klade velký důraz na technické studium pák, což je nesmírně důležité pro pocit úspěšnosti tváří v tvář protivníkům a vyšší postavou . 

Porazy
Na rozdíl od jiných bojových umění naní cílem protivníka zabít ,ale prodkým shozením protivníka šokovat ,následkem čehož je možné protivníka znehybnit škrcením a pákami , čímž dosáhne vítězství .
KANÓ DŽIGORO :  " UČTE SE Z CHYB DRUHÝCH LIDÍ. MOŽNÁ NEBUDETE ŽÍT DOST DLOUHO NA TO , ABYSTE SE MOHLI UČIT JEN ZE SVÝCH VLASTNÍCH".